Veenstra Adviesburo Golfterreinen

Aanleg & Renovatie

Vanaf 1990 is Lambert Veenstra nauw betrokken geweest bij de aanleg en renovatie van vele golfbaanprojecten in vooral Nederland, maar ook een aantal in het buitenland.

Voor een aanleg of renovatie is het belangrijk, dat er vooraf duidelijkheid is over de te verwachten kwaliteit, kosten, planning en techniek. In “ontwikkeling en plannen” is dit nader aangegeven.

Belangrijke activiteiten waarvoor VAG kan worden ingeschakeld zijn onder andere:

 • Procedures, vergunningen en voorbereiding van werken; zie “ontwikkeling en plannen
 • Aanbestedingsprocedures en gunning aan aannemers
 • Directievoering en het coördineren en begeleiden van de aanleg, dit in samenwerking met golfbaanarchitect. Dit houdt globaal in:
  • houden (voorzitter) van bouwvergaderingen.
  • overleg over uitvoering, planning, organisatie, materialen, onderaanneming, etc..;
  • additioneel toezicht en controles
  • kostenbewaking van budgetten.
  • overleg golfbaanarchitect over de voortgang golftechnische elementen
  • oplevering, inclusief zorgdragen voor revisies en certificaten materialen
  • beoordelen en controle ingroeifase
  • verslagen en vastlegging overeenkomsten en/of afspraken
 • Opstellen van plannen en contracten voor onderhoud; zie “beheer en onderhoud

Het is afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project of al de genoemde stappen nodig zijn natuurlijk. Een aanpassing aan 1 hole is geheel anders dan de aanleg van een complete golfbaan. Samen met de opdrachtgever kan een passende opzet worden gemaakt van benodigde advisering en begeleiding.