Veenstra Adviesburo Golfterreinen

Beheer & Onderhoud

Het beheer en onderhoud van een golfbaan is een belangrijk item, omdat dit vaak de grootste onkostenpost is in de exploitatie van de golfbaan.

Zowel het onderhoud in eigen beheer als wanneer dit is uitbesteed, vraagt daarom een goede afweging van technische mogelijkheden van het terrein in relatie tot de noodzakelijke en gewenste onderhoudswerkzaamheden en daarmee gepaard gaande kosten.

Advisering van VAG kan hiervoor bestaan uit:

 • Overleg aanpak en vaststellen beoordelingscriteria
 • Inventarisatie en beoordeling (cultuurtechnisch en visueel) van kwaliteit en onderhoud. Dit omvat onder andere:
  • cultuurtechnische kwaliteit golfbaan, zoals grasbestand, knelpunten grond en water, verdichtingen, vilt, beregening etc..;
  • dagelijkse en periodieke onderhoudswerkzaamheden;
  • gebruik materialen zoals voor dressen, doorzaaien, bemesten;
  • bemestingschema’s;
  • omvang en gebruik machinepark.
 • Overleg met baancommissaris, manager en hoofdgreenkeeper over onderhoudsniveau van golfbaan in relatie tot mogelijkheden van huidige en gewenste kwaliteit op langere termijn
 • Aadvisering in kwaliteitswaarborg en mogelijkheden tot kwaliteitsverbetering golfbaan;
 • Opstellen rapportages
 • Opstellen beheerplannen voor kwaliteitsverbeteringen
 • Analyseren met klant van efficiëntie personeel, machinepark, zelf doen of uitbesteding, meerjarenplannen, onderhoudsadviezen, etc..
 • Advies in management onderhoud en beheer

Op basis van bovenstaande aspecten kunnen bestekken of beheerplannen worden opgesteld, waarin al de voorkomende werkzaamheden voor het onderhoud van de golfbaan zijn opgenomen. Dit is altijd maatwerk voor elke golfbaan afzonderlijk. Voor het opstellen van dit soort onderhoudsbestekken of beheerplannen heeft VAG ruime expertise. De 2 meest gangbare documenten hiervoor zijn:

 • Bestek of beheerplan op basis van resultaten; alle werkzaamheden nauwkeurig omschreven MET hoeveelheden
 • Combi van beelden met resultaatsbeschrijvingen; hierbij wordt de gewenste kwaliteit voor diverse onderdelen met beeldmateriaal aangegeven. Werkzaamheden, die niet in beelden kunnen worden vastgelegd worden via resultaatsverplichtingen omschreven.

Eventuele aanpassingen in een ontwerp en/of lay-out van de golfbaan worden hierbij altijd in samenwerking met een golfbaanarchitect verricht.

Gelet op de Green Deal is een toekomstgerichte aanpak en waarborg van het onderhoud van de golfbaan een belangrijk item. VAG heeft de kennis en expertise om de klant hierin te adviseren.

Graag overleggen we met de klant over de gewenste vorm van vastleggen en waarborg van het document voor hun situatie. Dit kan dienen voor een eventuele aanbesteding of voor het uitvoeren van het onderhoud in eigen beheer.