Veenstra Adviesburo Golfterreinen

Profiel

Al meer dan 30 jaar ben ik, Lambert Veenstra, werkzaam in de golfmarkt en dan specifiek voor de advisering in de ontwikkeling, aanleg en het beheer van golfbanen.

Na een beroepsopleiding aan de vroegere Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School in Velp (nu Hogeschool van Hall Larenstein) ben ik veel jaren werkzaam geweest bij voormalig Grontmij (nu Sweco). Hierbij betroffen mijn werkzaamheden van voorbereiding, uitvoerder/opzichter, projectleider tot manager buitengebieden en teamleider sport; de laatste 15 jaar daar tevens gespecialiseerd  in golfbaanprojecten.

In 2005 heb ik Veenstra Adviesburo Golfterreinen BV (VAG) opgestart als zelfstandig en gespecialiseerd adviesbureau voor golfbanen. Inmiddels ben ik bij veel projecten betrokken geweest en nog steeds betrokken.

Mijn werkzaamheden betreffen een breed scala van advisering en variëren van advisering in ontwikkelingen, verzorgen van vergunningen, engineering, maken van bestekken (zowel voor aanleg of onderhoud), directievoering over aanleg golfprojecten en/of renovaties en advisering in het beheer en onderhoud van golfbanen.

Naast de betrokkenheid bij projecten ben ik actief als golfer, heb lang zitting gehad in de NVG commissie Management en Onderhoud en zat in diverse andere overleggroepen om de structurele kwaliteit van golfbanen te verhogen.

Tevens  heeft VAG een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van het handboek voor “Kwaliteit Golfbanen” (technische en visuele beoordeling) van de NVG/NGF/NGA.

Om continuïteit te kunnen verzekeren maakt VAG deel uit van een groter netwerk van adviseurs (Genootschap van Onafhankelijke Adviseurs Golfbanen) , zodat de klant altijd ondersteuning geboden kan worden. Zie hiervoor www.goag-golfbaanadvies.nl

De opdrachten van VAG worden uitgevoerd onder toepassing van “De Nieuwe Regeling 2011, eerste herziening juli 2013”  (DNR 2011, eerste herziening juli 2013), waarin wordt omschreven de  “Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur”.