Veenstra Adviesburo Golfterreinen

Ontwikkeling & Plannen

Golf is sport, waarbij economische en maatschappelijke aspecten een grote invloed hebben op de ontwikkelingen voor nieuwe golfbanen of aanpassingen, verbeteringen bij bestaande banen. Dit vraagt een goede afstemming en kennis van de processen en van de inhoudelijke materie.

De aanpak dient met zorg te gebeuren, zodat geen vertragingen gaan ontstaan, knelpunten vroegtijdig worden uitgewerkt en problemen en kostenoverschrijdingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

Werkzaamheden waarvoor VAG kan worden ingeschakeld betreffen onder andere:

 • Opstellen Nota van Uitgangspunten (doelstelling en voorwaarden project)
 • Idem Plan van Aanpak; stappen in logische volgorde met betrokken partijen, onderzoeken, procedures, vergunningen, instanties, besluitmomenten etc..
 • Aanlegadviezen en constructievoorstellen
 • Opstellen Programma van Eisen; inhoudelijke aspecten en materialen
 • Berekenen van budgetten op basis van prijs-kwaliteit

en verder voor:

 • Overleg, keuzes en coördinatie met architecten en onderzoeksbureaus
 • Overleg met instanties over planprocedures en verkrijgen van nodige vergunningen
 • Projectcoördinatie

Zodra een plan concreet wordt volgt het traject van engineering, waarvoor VAG kan verrichten:

 • Vervaardigen bestekken of prograama’s van eisen
 • Maken directiebegrotingen
 • Aanbestedingsprocedures en gunningen
 • Directieveoering

Voor alleen een kwaliteitsverbetering van een golfbaan kunnen eveneens plannen worden opgezet en uitgewerkt. Zie hiervoor “beheer en onderhoud

Voor specifieke expertises of vaardigheden werkt VAG soms samen met andere bureaus om de opdrachtgever de meest betrouwbare informatie te kunnen verstrekken.

Alle werkzaamheden worden in nauw overleg met de opdrachtgever verricht. Naast kennis van de materie zijn communicatie, coördinatie en verslaglegging belangrijke factoren.